homepage sitemap contact

Profesionální právní služby

Zajištění:

 • právního poradenství pro družstva a společenství vlastníků jednotek
 • vedení právních sporů a zastupování při soudních sporech
 • vedení právních sporů s vlastníky, fyzickými i právnickými osobami v domech
 • žaloby na dlužné částky nájemného a topných sezón
 • návrhu na přivolení soudu k výpovědi nájmu bytu
 • návrhu na vyklizení bytu (případně exekutorem)
 • založení, případně změny výborů právnických osob společenství vlastníků a podání návrhu na zapsání do rejstříku společenství
 • právní posuzování smluvních vztahů (smlouvy o dílo, smlouvy na dodávku médií a služeb atp.)
 • zajištění Prohlášení vlastníka, vypracování Smlouvy o převodu jednotky či pozemku, včetně zápisu do katastru nemovitostí
 • kompletní zajištění první schůze společenství, včetně zajištění notáře
 • vypracování návrhu na zápis do rejstříku společenství
 • uzavírání Mandátních smluv o správě a jejich dodatků
 • uzavírání smluv na nájem nebytových prostor a výpovědi těchto smluv
 • vedení členské evidence, vedení evidence vlastníků dle výpisu z KN a její aktualizace
 • vedení a aktualizace podpisových vzorů zástupců jednotlivých objektů