homepage sitemap contact

Účetnictví

Zajištění:

  • vedení účetnictví mandanta v souladu s platnými právními předpisy
  • vedení přehledné účetní evidence záloh a nákladů spojených se spravovaným majetkem
  • zpracování roční účetní závěrky
  • předkládání faktur mandantovi k úhradě ve lhůtách splatností
  • vedení operativní pokladny klienta