homepage sitemap contact

Pojištění, havarijní situace

Zajištění:

  • pojištění nemovitostí, domácností, movitých věcí, odpovědnosti za škody
  • likvidace pojistných událostí
  • asistenční havarijní služby
  • slevy u nově poskytovaných smluv až 30%