homepage sitemap contact

Zeleň

Zajištění:

  • pokosu travnatých ploch, vč. likvidace pokosu
  • kácení stromů
  • úpravy kolem obrubníků a nedostupných míst
  • odplevelování chodníků
  • průklesů a zmlazování keřů a stromů
  • údržby živých plotů