homepage sitemap contact

Zpracování přiznání daně z příjmů PO (FO)

  • zpracování přiznání daně z příjmu právnických (i fyzických) osob
  • komunikace s finančním úřadem na základě plné moci klienta